24 november 2015

Helkurite kontroll

Hommikune helkurite kontroll näitas, et väga paljudel õpilastel puudus helkur. Tublid said kommi :-)

20 juuni 2015

Tervisenõukogu

e-post: tervisenoukogu@lillekyla.edu.ee 

Tervisenõukogu esimees
Marje Nurk-huvijuht
Liikmed
Maris Viisimaa- kooliõde
Kai Pertel- psühholoog
Meelis Rum- õpetaja
Sirje Volmer- õpetaja

Tervisenõukogu eesmärgiks on propageerida koolis tervislike eluviise, jälgida kooli toitlustamist ning puhvetis müüdavate toitude valikut. 

05 juuni 2015

Turvaline Kool 2015

Meie kool hinnati 2015. aastal kõige turvalisemaks kooliks. 

28. mail anti Lillepaviljonis tunnustus Turvaline Kool 2015. a 1. koht Tallinna Lilleküla Gümnaasiumile. Auhinna võttis vastu kooli direktor Jaan Paas.


Hindamisel arvestati õppekeskkonna ja territooriumi turvalisust, riskianalüüsi tegevuskava ja kriisiolukorras tegutsemise analüüsi, liiklusalast kasvatustööd ja selle tulemusi, koolikiusamise ennetust ja selle tulemuslikkust ja koolikohustust mittetäitvate õpilaste tugisüsteemi tulemuslikkust. Alljärgnevalt on toodud mõned näited tulemuslikkuse kohta koolis turvalisuse tagamisel:
 
  • Kooli maja ja territoorium on puhas ja turvaline, loodud on head tingimused õppekava täitmiseks. Koolis on au sees sportimine, liikumine, ühistegevused õues (jüriööjooks, ülekoolilised matkapäevad, liikumisnädalale pühendatud üritus “Lilleküla muuvib”, spordipäevad, klassidevahelised võistlused).
  • Koolis ei ole õnneks toimunud raskeid õnnetusi ega suuri kriisisituatsioone, aga õpilased oskavad iga-aastaste evakuatsiooniõppuste tõttu kiiresti evakueeruda, enamik õpetajatest on läbinud esmaabi koolituse, koolis ei juhtunud sel õppeaastal ühtegi tööõnnetust.
  • Liiklusalase kasvatustöö tulemuslikkuses toodi välja, et õpilased kannavad helkureid, Kuldnoka tänav on osaliselt muudtud ühesuunaliseks, meediaõpilased teevad noorematele õpilastele liiklusalaseid õppefilme, aina rohkem õpilasi eelistab liiklemiseks jalgratast, meie kooli õpilastega ei ole sel õppeaastal toimunud raskeid liiklusõnnetusi.
  • Koolikiusamise ennetuses on olulisim probleemide varane märkamine ja sekkumine, juhtumipõhine lähenemine. Iga õpilase probleem on tähtis ja sellele leitakse lahendus. Kool on ühinenud Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vaba kool”.
  • Kool on taganud koolikohustuse täitmise. 2014. aastal lõpetasid kõik õpilased põhikooli ja klassikursuse kordajaid ei olnud, koolist ei langenud mitte ühtegi õpilast välja.
 (info kooli kodulehelt)
 

 

12 aprill 2015

Rahvusvaheline tervisepäev

Maailma tervisepäeval soovitakse meeles pidada ÜRO alla kuuluva maailma tervishoiuühingu tegevust. Maailma tervisepäeval on igal aastal erinev teema, mille abil parandatakse teadlikkust erinevatel tervishoiuteemadel. Nii meiegi pidasime meeles tervisepäeva väikeste tervise üritustega, pöörates tähelepanu hingamisele, mediteerimisele ja tegevusele mis teevad tuju- meel rõõmsaks.

14 november 2014

Tubli terviseedendaja 2014

13. novembril toimus Õpetajate Majas tänuüritus "Tervis muusikast", kus tänati Tallinna tublisid terviseedendajaid. Teiste seas said tunnustuse "Tubli terviseedendaja 2014" meie kooli tervisenõukogu esimees Marje Nurk ja Tallinna TEK (Tervist Edendavate Koolide) koordinaator ning tervisenõukogu liige Meelis Rum.
Kiitus tublidele tegijatele:)

http://president.ee/et/vabariigi-president/evelin-ilves/evelin-ilves-meedia/10744-evelin-ilves-tunnustas-parimaid-koolipuhveteid-ja-tublisid-terviseedendajaid/index.html

Ajaveebi alustaja ja haldaja:
Tiina Rum (Perovskaja)