TERVISENÕUKOGU LIIKMED

Meelis Rum - õpetaja ; meelis.rum@lillekyla.edu.ee
Kai Pertel - koolipsühholoog; kai.pertel@lillekyla.edu.ee
Marje Nurk - huvijuht; marje.nurk@lillekyla.edu.ee
Maris Viisimaa - medõde
Sirje Volmer - õpetaja; sirje.volmer@lillekyla.edu.ee

Annika Vilu- õpetaja; annika.vilu@lillekyla.edu.ee
Annely Ristikivi- õpetaja; annely.ristikivi@lillekyla.edu.ee
Rõõt Kampus- 11.a klasi õpilane 
Anneli Aru -lapsevanem
Tiina Rum - õpetaja ; tiina.rum@lillekyla.edu.ee 
Riina Rosenfeld - õpetaja ; riina.rosenfeld@lillekyla.edu.ee 
Ajaveebi alustaja ja haldaja:
Tiina Rum (Perovskaja)